Portfoliohaku taiteilijoille Turun Runosmäen monitoimitalon osallistavaan taidehankkeeseen

Portfoliohaun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun Runosmäkeen valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä monitoimitalo, jonka käyttäjätahoina tulevat olemaan seurakunta, varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, kirjasto ja neuvola. Talon rakennuttaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Runosmäen monitoimitalo, jonka omistajina ovat Turun kaupunki sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Monitoimitalo tehdään alueen asukkaita ja sen palveluita tarvitseville käyttäjille ja toimijoille. Rakennuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakennuksen ja palvelujen saavutettavuus – talo toimii kohtauspaikkana ja palveluja välittävänä keskuksena samalla, kun se yhdistää eri palvelutoiminnot saman katon alle yhteiseksi kokonaisuudeksi. Sekä rakennuksen että siihen kytkettävän taidekokonaisuuden kantavana teemana on ajatus kylätalosta, joka kokoaa naapuruston toimijat yhteen.

Monitoimitalon taidehanke jakaantuu kahteen osioon, joista toinen liittyy rakennuksen julkisivuihin ja ulkotiloihin sekä toinen rakennuksen sisäosiin. Tämän portfoliohaun kautta etsitään taiteilijaa tai työryhmää, joka tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan taideteoksen tai -kokonaisuuden rakennuksen sisäosiin. Lähtökohtana teoksen syntymiselle on rakennuksen tulevien käyttäjien vahva osallistaminen mukaan taiteen suunnitteluun ja/tai toteutukseen.

Portfoliohaku on avoinna kaikille Suomessa toimiville taiteilijoille ja työryhmille. Portfoliohaun perusteella valitaan kolme taiteilijaa tai työryhmää mukaan rinnakkaisen luonnostilauksen menettelyyn, jossa jokaiselle taiteilijalle tai ryhmälle maksetaan 3 000 euron (alv 0 %) luonnospalkkio. Luonnokset arvioi taidetyöryhmä, johon kutsutaan myös monitoimitalon rakennushanketta varten kootun Runosmäen asukastyöryhmän edustaja. 

Taidetyöryhmään kuuluvat Mari Virtanen (arkkitehti, rakennushankkeen tilaajapuolen projektipäällikkö), Jaakob Solla (arkkitehti/pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy), Kari Pohjola (kirjaston palvelupäällikkö, käyttäjien edustaja), Tuija Nummela (tekninen isännöitsijä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustaja), Elina Ovaska (intendentti, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustaja), Marjo Aurekoski-Turjas (tutkija, Turun museokeskus), Riitta Kormano (intendentti, Turun museokeskus), Ville-Matti Rautjoki (apulaisintendentti, Turun museokeskus) sekä myöhemmin nimettävä edustaja Runosmäen asukastyöryhmästä.


Hankkeen tausta ja tavoitteet

Runosmäen monitoimitalo rakentuu kylätalo-teeman ympärille. Sekä itse rakennuksen että taidekokonaisuuden kohdalla tuleva käyttäjäkunta otetaan mukaan kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Hanketta varten koottu asukastyöryhmä tulee toimimaan myös taidehankkeen osalta tärkeänä yhteistyö- ja asiantuntijatahona. Asukastyöryhmä on kiinteä ryhmä, jossa on edustajat alueen eri asukaskohderyhmistä: nuoret, yksin asuvat työikäiset, perheelliset työikäiset, ikäihmiset, maahanmuuttajat sekä yhteisötilan toiminnan ylläpitäjä, seurakunnan asukasedustaja ja kaupunginosaseuran edustaja.

Portfoliohaun tuloksena valitaan kolme taiteilijaa tai taiteilijaryhmää mukaan rinnakkaiseen luonnosmenettelyyn. Luonnosvaiheen jälkeen kiinteistöyhtiö tekee erillisen päätöksen taidehankkeen toteutettavista osista osana rakennushankkeen siirtymistä suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Alustavan suunnitelman mukaan portfoliohaun kohteena olevan teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannuksiin on varattu 58 000 € (alv. 0 %).  

Rakennuksen suunnittelu on alkanut keväällä 2021, ja suunnitteluvaihe kestää vuoden loppuun asti. Rakentamisen vaihe alkaa 2022, ja rakennus valmistuu käyttöön 2023 loppuun mennessä.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt hankkeelle ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -avustusta.

Aikataulu

Portfoliohaku avautuu keskiviikkona 7.7.2021 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 5.9.2021 klo 17.00. Hakijan tulee tämän ajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää portfolioaineistonsa verkkopalvelussa osoitteessa: runosmaki.artcurato.io

Portfoliohakuun osallistuneiden taiteilijoiden joukosta valitaan syyskuun 2021 aikana kolme taiteilijaa tai työryhmää, jotka valitaan mukaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta 30.9.2021 mennessä.

Rinnakkainen luonnostilaus käynnistyy lokakuussa 2021 ja jatkuu 12.12.2021 asti. Toteutettava teoskokonaisuus valitaan 31.12.2021 mennessä. Valmis teos tulee olla sijoitettuna paikoilleen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Porfoliohakuun osallistuminen

Porfoliohaku toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta 7.7-5.9.2021. Hakuun osallistutaan osoitteessa: runosmaki.artcurator.io

Hakijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

Hakuun liittyvät kysymykset

Portfoliohakua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: taidekokoelmat.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan 5.8.-3.9.2021 välisenä aikana.


Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io


ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Ohje
X